All kompetens under ett tak


Vi utvecklar befintliga utrustningar eller förverkligar idéer om en produkt som kunden efterfrågar. Vår styrka är att ha alla nödvändiga kompetenser samlade under ett och samma tak. Inom företagets väggar ryms avdelningar för marknad, projektledning, konstruktion, programmering, tillverkning och montering. I dialog med kunden tar vi fram och specificerar de funktioner som efterfrågas för att gemensamt hitta den bästa lösningen för varje projekt.

Samma kontaktperson genom hela processen

De korta kommunikationsvägarna och det nära samarbetet mellan de olika kompetenserna innebär stora fördelar under arbetets gång och för slutresultatet. Projektledaren är med hela vägen och håller i alla trådar. För kunden är det tryggt att ha en kontaktperson med överblick över hela processen. En självklart för oss är att kunden också har möjlighet till insyn och påverkan av projektet under resans gång.