Koncerntillhörighet

IndustriTeknik ingår i Swematec-gruppen.

Tillsammans bildar gruppen en stark och unik kompetenskedja från våra respektive verksamhetsområden.