Affärsidé

IndustriTeknik utvecklar komplexa och kundanpassade produktionstekniska lösningar för olika branscher och företag. Vi erbjuder även eftermarknad i form av reservdelar, utveckling av befintliga applikationer samt service. Vi arbetar med ett ”Network of Excellence” för att uppnå maximal kvalitet och prestanda och kan därmed också hantera stora kundprojekt. Kreativitet och innovationer är vår vardag och synonymt med hur vi tänker och arbetar.